Menjate prozore, vrata, peć? Opština finansira deo troškova

Opština Kovačica danas je raspisala javni poziv za unapređenje energetske efikasnosti u domaćinstvima, to podrazumeva porodične kuće i stambene zgrade. Moguće je ostvariti pravo na 50% pokrivenosti troškova za nabavku i ugradnju stolarije, grejnih tela, peći… Troškovi mogu da budu u visini koje definiše javni poziv.

Zamenik predsednika opštine Kovačica, Petar Višnjički, pozvao je građane da se prijave, jer na taj način povećavamo stepen energetske efikasnosti, čuvamo energiju, građani smanjuju račune za domaćinstva, a čuva se i životna sredina. Navodi i da je opština izdvojila 6 miliona dinara za potrebe poziva, a da se posao realizuje u saradnji sa Ministarstvom za energetiku.

Javni poziv raspisan je danas, 20. jula, a traje do 10. avgusta, odnosno, 21 dan.

Sve informacije možete naći na sajtu opštine kovacica.org, na oglasnoj tabli, a formulare možete preuzeti sa sajta ili u Odeljenju za privredu i LER, kancelarija 2 u opštini Kovačica.

Predmet sufinansiranja obuhvata sledeće MERE energetske efikasnosti:

1) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata

za PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi maksimalno 50% od vrednosti ukupne

investicije sa PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 140.000,00

dinara sa PDV-om.

2) zamena spoljnih prozora i vrata i drugih transparentnih elemenata

termičkog omotača sa odgovarajućim termičkim svojstvima prema

negrejanim prostorijama, za stambene zgrade (opciono).

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-

om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

3) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova, podova

na tlu i ostalih delova termičkog omotača prema negrejanom prostoru,

osim termičke izolacije za tavanicu i ispod krovnog pokrivača za

PORODIČNE KUĆE.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja

manji iznos od:

(1) 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 210.000

dinara sa PDV-om, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa

iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om.

4) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju zidova,

tavanica iznad otvorenih prolaza, zidova, podova na tlu i ostalih delova

termičkog omotača prema negrejanom prostoru za stambene zgrade

(opciono),

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja

manji iznos od:

(1) 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 120.000,00

dinara sa PDV-om pomnoženu sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj

zgradi, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa

iznosom od 2.000 dinara sa PDV-om .

5) postavljanje i nabavka materijala za termičku izolaciju tavanice i

ispod krovnog pokrivača ZA PORODIČNE KUĆE

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja

manji iznos od:

(1) 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 150.000,00

dinara sa PDV-om, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem površine iz dostavljene profakture, sa

iznosom od 1.500 dinara sa PDV-om.

6) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili

zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za

PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 85.000,00 dinara sa PDV-

om.

7) nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka),

grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć)

efikasnijim, ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 110.000,00 dinara sa PDV-

om za kotlove na biomasu (pelet i sečka).

8) nabavka i instalacija kotlova na prirodni gas, grejača prostora, ili

zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć) efikasnijim, za

stambene zgrade (opciono),

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 40.000,00 dinara sa PDV-om

za kotlove na gas pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj

zgradi.

9) nabavka i instalacija kotlova na biomasu (drvni pelet, briket, sečka),

grejača prostora, ili zamena postojećeg grejača prostora (kotao ili peć)

efikasnijim, za stambene zgrade (opciono),

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 50.000,00 dinara sa PDV-om

za kotlove na biomasu (pelet i sečka) pomnoženo sa brojem stanova u

prijavljenoj stambenoj zgradi.

10) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-

radijatora i pratećeg pribora ZA PORODIČNE KUĆE I STANOVE

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 120.000,00 dinara sa PDV-

om.

11) zamena postojeće ili ugradnja nove cevne mreže, grejnih tela-

radijatora i pratećeg pribora za stambene zgrade

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 100.000,00 dinara sa PDV-

om pomnoženo sa brojem stanova u prijavljenoj stambenoj zgradi.

12) nabavka i ugradnje toplotnih pumpi i prateće instalacije grejnog

sistema (grejač prostora ili kombinovani grejač) ZA PORODIČNE KUĆE.

Udeo sredstva podsticaja iznosi 50% od vrednosti ukupne investicije sa

PDV-om po pojedinačnoj prijavi, a maksimalno 250.000,00 dinara sa PDV-

om

13) nabavka i ugradnje solarnih kolektora u instalaciju za centralnu

pripremu potrošne tople vode za grejanje sanitarne potrošne tople vode i

prateće instalacije grejnog sistema ZA PORODIČNE KUĆE.

Ukupan iznos sredstava podsticaja koja se dodeljuju za ovu meru, predstavlja

manji iznos od::

(1) 50% od vrednosti ukupne investicije sa PDV om, a maksimalno 140.000,00

dinara sa PDV-om, i;

(2) iznosa koji se dobija množenjem količine tople vode iz dostavljene

profakture, sa iznosom od 650,00 dinara sa PDV-om.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *