TOOK NA SAJMU TURIZMA U BEOGRADU

oblasti umetnosti Kovačica se predstavila naivnim slikarstvom iz kičice slikara koji dolaze iz Uzdina i Kovačice. Iz oblasti edukativnog turizma TOOK ponudila je poseban aranžman posete Zavičajnom kompleksu Mihajlo Pupin u Idvoru, a specijalno za sajam predstavljena su i udruženja žena iz svih mesta opštine Kovačica.

Read more