Đorđević: 50 miliona više za udruženja boraca i osoba sa invaliditetom

Ministar za rad, zapošljavanje i boračka i socijalna pitanja, Zoran Đorđević, posetio je Kovačicu juče. Poseta spada u redovan obilazak ustanova i Centra za socijalni rad, jer se na terenu lakše upoznaju problemi sa kojima se sreću ustanove, udruženja i građani.

Read more