Ovo su dobitnici nagrada za doprinos u kulturi opštine Kovačica

Opština Kovačica svake godine raspisuje Konkurs za dodelu nagrada za doprinos u kulturi. Svetska pandemija uslovila je da se konkrus ne raspiše 2019. godine, te ove godine Savet za kulturu dodeljuje nagrade za 2019. i 2020. godinu.

Na osnovu konkursne dokumentacije, žiri je doneo odluku za nosioce, odnosno LAUREATE, a nagrade su kategorisane za izuzetan doprinos u kulturi, za veliki doprinos u kulturi I nagrade za doprinos u kulturi I kulturnoj promociji opštine Kovačica.

Savet za kulturu opštine Kovačica bio je zadužen za relizaciju konkursa. Ovogodišnji konkurs oceniо је predsednik Saveta za kulturu opštine Kovačica, Branislav Atanacković као izuzetno uspešan.

Za DOPRINOS kulturnoj promociji Republike Srbije i opštine Kovačica u zemlji i inostranstvu nagrade su dodeljene:

 U kategoriji KOLEKTIV

Umetnost će spasiti svet

  • Za doprinos u očuvanju kulturne baštine nagradu Saveta za kulturu opštine Kovačica dobio je D.K. MIHAJLO PUPIN,Idvor.

U kategoriji POJEDINAC

  • Za doprinos na polju književnog stvaralaštva Savet za kulturu opštine Kovačica nagrađuje:

Dr Dragoljuba Cucića I dr Dragoljuba Martinovića.

  • Za doprinos u likovnom stvaralaštvu Ljiljana Terečik, Debeljača.

Za veliki DOPRINOS kulturnoj promociji Republike Srbije i opštine Kovačica u zemlji i inostranstvu nagrade su dodeljene:

U kategoriji KOLEKTIV

Za najbolje relizovani projekat 9. Nauno-edukativni kamp za mlade talente sa temom Kompjuterske simulacije u fizici korišćenjem alata EJS. Cilj rada kampa bio je da se napravi sinteza kompjuterske nauke I fizike I da se učenici poduče da sami prave simulacije pojava u fizici –Ovim povodom nagrađuje se Regionalni centar za talente M,Pupin, Pančevo.

Za veliki doprinos za očuvanje kulturne baštine nagrađuju se   

Aktiv žena BULKE PIPAČ, Debeljača. 

Rade u oblasti kulturne baštine, neguju I štite tradiciju, promovišu tradicionalnu kuhinju, održavaju brojne manifestacije I izložbe ručnih radova. Dobro sarađuju sa ostalim udruženjima na teritoriji opštine, Srbije, a I šire. Osvojile su Zlatnu iglu na međunarodnom nivou.

Za veliki doprinos za likovno stvaralaštvo nagrađuje se   

Kovačička trojka.

Umetnički naziv slikara Kovačička trojka nose troje članova Galerije naivne umetnosti koji su tokom prethodne dve godine zajedno prezentovali svoj umetnički rad I samim tim I opštinu Kovačica I to širom Srbije I Slovačke.

Za veliki doprinos za očuvanje kulturne baštine nagrađuje se Društvo za negovanje tradicija Banatsko kolo.

Zbog podizanja kvaliteta rada I postizanja odličnih rezultata, za promovisanje, negovanje I očuvanje narodone tradicije Srba I nacionalnih zajednica, ali I drugih balkanskih naroda putem obuka, I zbog aktivnosti u okviru pedagoškog I vaspitnog rada sa decom, zbog relizacije značajnih projekata, nagrada za doprinos u oblasti očuvanja kulturne baštine odlazi u Debeljaču.

Za veliki doprinos za očuvanje kulturne baštine nagrađuje se Mađarski kulturno umetnički centar.

Za doprinos u očuvanju kulturne baštine I negovanje kulture I tradicije mađarske kulturne zajednice I  podstiču integraciju u suživot sa ostalim narodima, bave se I očuvanjem ručnih radova, učestvuju u brojnim aktivnostima, rade I na promovisanju kulturne tradicije I lokalne kulture.

U kategoriji POJEDINAC

Za veliki doprinos za očuvanje kulturne baštine nagrađuje se

Elenka Hanjik, Padina.

Nagrađuje se predsednica Udruženja žena Padina za sveukupni rad i zalaganje, za organizovanje brojnih tradicionalnih manifestacija i očuvanje kulturne tradicije Slovaka u Padini.

Za veliki doprinos za likvono stvaralaštvo nagrađuje se  Juraj Lavroš, Padina

Jedan od naivnih slikara iz Padine koji je nedavno dao veliki doprinos mestu Padina darujući svoj rad Mesnoj zajednici Padina. Za izložbe u zemlji i inostranstvu i poseban dorpinos promovisanju likovnog stvaralaštva nagrađuje se jedini fujarista među naivnim slikarima.

Za veliki doprinos u oblasti vizuelne umetnosti nagrađuje se

Pavel Povolni, Padina.              

Za pravljenje skulptura, izuzetan talenat i veštinu, za unikatne predmete sa šahovskom tematikom u oblasti vizuelne umetnosti nagrađuje se jedan umetnik sa istančanim osećajem za detalj.

Za veliki doprinos za očuvanje kulturne baštine nagrađuje se

Đorđe Nađ, Debeljača za očuvanje kulturne baštine.

U Debeljaču odlazi nagrada osobi koja je umetnički direktor, rukovodilac i koregraf, potrepdsednik društva za negovanje tradicija Banatsko kolo, sa brojnim osvojenim nagradama na opštinskog, pokrajinskom i republičkom nivou u oblasti folkolrnog stvaralaštva.

Za veliki doprinos u oblasti književnog stvaralaštva nagrađuje se Dušan Genc, Crepaja.

Za veliki doprinos u oblasti književnog stvaralaštva i veliki uspeh knjige sa skromnim nazivom Ne znam kako da počnem ali izuzetnom književnom vrednošću, nagrađuje se pisac mlad duhom, a zreo po godinama.

Za veliki doprinos u oblasti književnog stvaralaštva nagrađuje se Ružena Kraćica, Padina.

Stvaralac poezije i proze na slovačkom i srpskom jeziku, učestvovala je na prvom lioterarnom susretu Susreti pod lipama u Bačkom Petrovcu i objavila je dve knjige – knjigu poezije Razbijeni snovi i zbirku pesama za decu Pretrčavanje ispod duge. Njena poezija je našla mesto i u izboru poezije i antologijama za decu i odrasle na slovačkom jeziku.

Za veliki doprinos u oblasti pozorišno i muzičko stvaralaštvo nagrađuje se Janoš Bakator.

Od detinjstva se bavi kulturnom delatnošću u Debeljači, bavi se i pedagoškim radom, osnovao je ženski hor Plavi cvet, glumac, nastupao je na manifestacijama južnobanatskih božićnih tradicija.

Za veliki doprinos realizovanog projekata koji je ostvario međunarodni uspeh nagrađuje se koreograf Željko Suhanek.

Uz mnogo truda, volje, želje i odricanja, enormno mnogo potrošenog vremena za kreiranje koreografija, priprema i uvežbavanja za nastupe, uz njegovo vođstvo napredovali Folklorni ansamb Sirom poli hruska  za prilično kratko vreme sa „lokalnog“ Vojvođanskog festivala došli su na velika vrata svetske  scene i produkcije kao što je to TV šou i takmičenje Zem spieva. Nagrađuje se koreograf i umetnički rukovodilac folklornog ansambla za stvaranje koreografija koje su ostvarile veliki uspeh i gledanost na pomenutom takmičenju.

ZA IZUZETNI DOPRINOS kulturnoj promociji Republike Srbije i opštine Kovačica u zemlji i inostranstvu nagrađeni su u 

U kategoriji KOLEKTIV 

Za izuzetan doprinos nagrađuje se kolektiv Gradske biblioteke u Novom Sadu. Takođe, nagrađeni su I autori prof.dr.Đorđe Lopičić i Miroslav Stanković.   Za izdavanje knjige : “Mihajlo Idvorski Pupin   Tekstovi u američkoj štampi M.Pupina 1912-1920 god. “ Knjiga je štampana u tiražu od 1000 primeraka I promovisana na dan rođenja Mihajla Pupina 2019. U Idvoru.   

Za izuzetan doprinos u promovisanju kulture, obrazovanja, tradicije i umetnosti nagrađuje se Bibiana – Međunarodna kuća dečije umetnosti, Bratislava I direktor g.Peter Tvrdonj.

Danas je na čelu najznačajnije institucija koja se bavi edukacijom dece u svim oblastima. Manifestacija BIB koju organizuju je pored Bolonje, najznačajnija u celoj Evropi. U međunarodnoj izložbi BIB učestvovalo je 50 zemalja Iz celog sveta.  U ime Bibiane darovao je izuzetno veliki broj knjiga, pomogao je promociju umetnika iz naše opštine u čitavom svetu I organizovao je u Bibiani izložbu ručnih radova udruženja žena iz Kovačice.

Za izuzetan doprinos u u kategoriji plesno i scensko stvaralaštvo. Nagrađuje se Folklorni ansambl V širom poli hruška, Kovačica.

Pokazali su veliko umeće u izvođenju koreografija, odlično predstavili kulturu, tradicije i običaje Kovačice i dali ogromnu  energiju u igri koja je gledaocima držala svaki sekund pažnje. Igrači koji su učestvovali na nastupima su  mladi i jako perspektivni a njihov prilično veliki broj se komotno može porediti sa ozbiljnim ansamblima u Srbiji, što je i dodatna motivacija da relativno mala sredina ima ansambl na tako visokom nivou. 

U kategoriji POJEDINAC

Za izuzetan doprinos očuvanja kulturne baštine nagrađuje se Babka Pavel, Kovačica.

1991.godine osnovao je privatnu Galeriju, specijalizovanu za naivno slikarstvo. Za 30 godina rada Galerija je izdala 13 knjiga. Organizovala je izložbe naših slikara u najznačajnijim svetskim metropolama. Na predlog ove galerije I opštine Kovačica, slovačko naivno slikarstvo u Srbiji upisano je u nacionalni registar nematerijanog kulturnog nasleđa Srbije.

Za izuzetan doprinos u oblasti muzičkog stvaralaštva nagrađuje se Vladimir Halaj, Padina.

Za izuzetan doprinos u oblasti muzičkog stvaralaštva, neumoran pedagoški rad, za organizaciju manifestacija kulturnog I tradicionalnog karaktera, nagrađuje se muzički umetnik čija muzika govori sve jezike.

Za izuzetan doprinos u oblasti književno stvaralaštvo nagrađuje se Martina Malešev, Debeljača.

Za izuzetan doprinos nagrađuje se osoba koja je doprinela promovisanju svesti o bolesti I značaju življenja u momentu, njeno je carpe diem, iz čega je nastao roman Da li znaš šta je najleše na svetu. Bila je ambassador Srbije na prvoj internacinalnoj konvenciji izlečenih od raka u Ekvadoru. Njen roman objavio je I Nurdor I sav prihod je doniran u humanitarne svrhe.

Za izuzetan doprinos u oblasti pozorišno muzičko-scensko,plesno aštvo nagrađuje se Janko Hološ ,Padina.

Izuzetan recitator, prevodilac, glumac, ali I režiser nosilac je glavnih delova programa koje priprema biblioteka u Padini. Aktivan je učesnik kulturnog života u Padini. Dobitnik je mnogobrojnih priznanja za svoj rad na polju kulture.

Za izuzetan doprinos u oblasti likovne umetnosti nagrađuje se Ivan Karafilovski, Crepaja.

Hiprerealista, sa brojnim samostalnim I kolektivnim izložbama u zemlji I inostranstvu, pokreće novi talas načina slikanja u našoj opštini. Njegova umetnost prepoznata je kao jedinstvena, odraz specifičnog talenta I veštine.

Plakete ZA ŽIVOTNO DELO, za višegodišnje umetničko stvaralaštvo i doprinos kulturnoj promociji Republike Srbije I opštine Kovačica u zemlji i inostranstvu dodeljuju se:

Za izuzetan doprinos u oblasti likovne umetnosti nagrađuje se Desa Petrov Morar, Pančevo.

Članica Galerije naivne umetnosti postala je 1993. godine, od kada aktivno učestvuje na svim izložbama u organizacij. Svoja dela umetnica je izlagala 60 puta, učestvovala je na preko 300 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu. 1964. godine imala je svoju prvu samostalnu izložbu u Sefkerinu. Prevashodno se bavi tehnikom ulja na platnu, ali i akvarelom, crtežom i skulpturom. Uporedo sa umetničkim izražavanjem na platnu, rado piše poeziju.

Za izuzetan doprinos u oblasti likovne umetnosti nagrađuje se Eva Husarikova, Kovačica.

Bogat opus njenog stvaralaštva čini raznolikost tema i motiva, koje vezuje za slovački etnos.
Predmet njenog interesovanja veoma često su religiozni motivi, kao i prikazi čarobnih zimskih noći. Žanr motiv, pejzaž, mrtva priroda, enterijer, biblijska tematika jesu motivi i teme koje krase njeno likovno stvaralaštvo, prikazano putem ulja na platnu, pastelom ili pak crtežom. Drvo jabuke pojavljuje se kao lajt motiv na njenim kompozicijama.
Član Galerije naivne umetnosti od 1969. godine.

Za izuzetan doprinos u oblasti likovne umetnosti nagrađuje se Pavel Povolni Juhas, Padina.

Rođen je 1946. godine u Padini. Slikarstvom se bavi od 1985. godine. Umetnik je sa snažnim osećajem za svet koji ga okružuje. On oseća probleme modernog sveta i kroz svoju umetnost suočava se sa njima.

Najčešći motivi na slikama su vezani za proizvodnju vina (grožđe, vinogradi, vino, vinski podrumi, konzumacija vina), ekološke teme, rat…Prvi put je samostalno izlagao u Padini 1986. godine. Tom prilikom je izložio četrdeset grafika, koje je pripremio kao ilustracije za svoju monografiju. Svoje slike je izlagao samostalno i kolektivno u zemlji i svetu. Rado uzima učešće na likovnim kolonijama i akcijama humanitarnog karaktera. Član Galerije naivne umetnosti u Kovačici postao je 2013. godine.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *