Preuzmite obrasce! Opština deli autosedišta

Opština Kovačica raspisala je Javni poziv da dodelu besplatnih autosedišta za decu od 9 do 36 kg.

Opština poziva roditelje i stratelje da se prijave a kriterijumi za dodelu su da roditelj živi na teritoriji opštine Kovačica i da poseduje putničko vozilo koje je u vlasništvu roditelja, stratelja ili člana zajedničkog domaćinstva.

Pozivaju se roditelji ili staratelji sa teritorije opštine Kovačica čija su deca rođena od 01.06.2021. do 01.03.2022. da podnesu zahtev za dodelu besplatnih dečijih autosedišta za putnička vozila.

Potrebna dokumentacija:

  1. Dokaz o prebivalištu roditelja/staratelja na teritoriji opštine Kovačica (fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu);
  2. Dokaz o posedovanju putničkog motornog vozila u vlasništvu jednog od roditelja, staratelja ili člana zajedničkog domaćinstva (očitana saobraćajna dozvola vozila ili overeni kupoprodajni ugovor za vozilo. Ukoliko je vozilo u vlasništvu člana zajedničkog domaćinstva potrebna je i fotokopija lične karte sa adresom prebivališta ili očitana lična karta ili potvrda o prebivalištu, kao dokaz da živi u zajedničkom domaćinstvu sa podnosiocem zahteva);
  3. Izvod iz matične knjige rođenih za dete (fotokopija), odnosno izvodi iz matične knjige rođenih za svu decu ukoliko roditelj/roditelji imaju tri i više dece (fotokopije izvoda);
  4. Dokaz na osnovu kojeg se ostvaruje status samohranog roditelja (izvod iz matične knjige umrlih za drugog roditelja, dokaz o poveravanju deteta jednom roditelju nakon razvoda braka, odluka suda o vršenju roditeljskog prava i sl.)
  5. Izjava i Saglasnost za obradu podataka o ličnosti (Obrazac 1 i Obrazac 2)

Obrazac zahteva (prijavni formular) i izjave (Obrazac 1 i Obrazac 2) se mogu preuzeti na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica i na našem sajtu, ili sa zvanične internet prezentacije opštine Kovačica (https://www.kovacica.org/ Kokursi, Javni pozivi).

Prijavni formular

Obrazac 1

Obrazac 2


Popunjen obrazac zahteva (prijavni formular) sa pratećom potrebnom dokumentacijom i potpisanom izjavom se predaje na pisarnici Opštinske uprave opštine Kovačica ili putem pošte na adresu Kovačica, Opštinska uprava, ulica Maršala Tita br 50 ,sa naznakom Prijava na javni poziv za dodelu besplatnih autosedišta za decu, Savet za bezbednost saobraćaja opštine Kovačica, koji će vršiti proveru dokumentacije i rangiranje pristiglih zahteva.
Javni poziv će biti objavljen na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kovačica (https://www.kovacica.org/).
Rok za podnošenje zahteva je 20 dana od dana objavljivanja poziva na zvaničnoj internet prezentaciji opštine Kovačica (https://www.kovacica.org/).
Neblagovremeni, nepotpuni i zahtevi koji ne ispunjavaju tražene uslove neće biti razmatrani.
Odluka o dodeli besplatnih autosedišta biće doneta na osnovu redosleda pristiglih prijava, a u slučaju da je broj blagovremenih i urednih prijava veći od broja raspoloživih autosedišta, prednost će imati samohrani roditelji i roditelji sa troje i više dece.
Izabrani roditelji/staratelji biće obavešteni o datumu obuke za pravilno korišćenje dečijih autosedišta, nakon koje će se vršiti podela istih.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *