Humana misija ličnih pratilaca za buduće velike ljude

Program ličnih pratilaca je od ove godine usluga koju u saradnji sa Centrom za socijalni rad pruža opština Kovačica. Reč je o stručnoj odrasloj osobi koja pruža pomoć učeniku ili učenici tokom školskih aktivnosti.

⇒ Usluga ličnih pratilaca trebalo bi da pomogne deci sa invaliditetom ili smetnjama u razvoju da odlaze u školu, komuniciraju sa okolinom i nesmetano se kreću. Ova usluga u Srbiji je uvedena 2013. na osnovu Zakona o socijalnoj zaštiti, a nakon godina primene pokazala se kao dobrodošla i korisna!

Photo by Di Lewis from Pexels

Odlukom iz Oblasti socijalne zaštite regulisano je da se deci kojoj je potrebna pomoć ona i pruži kroz insuticionalne mehanizme. Naime, deca sa invaliditetom ili deca sa posebnim potrebama tokom školskih aktivnosti imaju dodeljenog pratioca od ove godine i uloga ličnih pratilaca je da pomažu deci tokom svakodnevnih izazova sa kojima se susreću.

Ova usluga je dostupna svakom detetu kom je podrška potrebna. Tokom ove prve godine primene, primljeno je osam zahteva za ličnog pratioca koji pomažu deci u periodu tokom trajanja školske godine i to za period septembar – decembar i januar – jun.

Predviđeno je oko 3.500.000 dinara za finansiranje ove usluge iz opštinskog budžeta, a tokom naredne godine budžetom će biti predviđeno 5.000.000  dinara. Takođe se očekuje da će se potrebe za ličnim asistentima povećati sa dosadašnjih osam na više korisnika.

Ko ima pravo na ličnog asistenta?

Sva deca koja pohađaju redovno obrazovanje, bilo da se radi o predškolskom, osnovnoškolskom ili srednjoškolskom obrazovanju.  Incijativa za ličnog asistenta može da potekne od direktora, nastavnika, pedagoga ili samih roditelja. Potom se predaje zahtev na osnovu kog se donosi rešenje uz mišljenje interesorne komisije, zatim se pravo na ličnog pratioca priznaje ili ne od strane Centra za socijalni rad.

Dođem po njega kući, uzmem ga, odvedem ga u vrtić, uradimo neke telesne vežbe koje su mi roditelji pokazali, presvučem ga, posle imam slobodno par sati i vratim ga kući. Sa prethodnim detetom sam ostajala u školi sve vreme. Uglavnom nisam bila na časovima, već u holu gde ima prostor za sve asistente. Kada počne odmor, onda sam sa njom radila vežbe, objašnjava devojka koja radi kao lični pratilac dečaka sa invaliditetom.

Cilj je da korisnici, odnosno učenici, postanu samostalniji, ako ne i samostalni, i pružanje praktične podrške detetu, kako bi se ono na što prijatniji način uključilo u redovno školovanje i integrisalo u društvo. Predviđene aktivnosti tokom boravka u školi sa ličnim pratiocem su u skladu sa individualnim potrebama deteta.

Ko može da bude lični pratilac?

Lični pratilac mora biti stručan i ne može da bude neko ko je član porodice, srodnik u prvoj liniji. Naravno, on pored ostalih zahteva koje mora da ispuni, mora da ima i određenu obuku akreditovanog programa za lične pratioce. Posle završene obuke dobijaju sertifikat za obavljanje ove usluge, akreditovan kod Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

 

Photo by Di Lewis from Pexels

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *